Laptop văn phòng

CPU
Màn hình
Nhu cầu
Ổ cứng
RAM
VGA