Laptop Dell

CPU
Màn hình
Nhu cầu
Ổ cứng
RAM
VGA
-3%
Khuyến mại
-4%
Khuyến mại
-3%
Khuyến mại
-4%
Khuyến mại
-10%
Khuyến mại
-5%
Khuyến mại
-7%
Khuyến mại