Chính sách đặt cọc giữ máy

Chính sách đặt cọc giữ máy

Với những trường hợp khách hàng mua trực tiếp, đã lựa chọn được sản phẩm tại cửa hàng, nhưng vì lí do khách quan nào đó mà chưa thể lấy máy được ngay, laptopdaiphong sẽ cho triển khai mô hình Đặt cọc giữ máy. Quy trình cụ thể như sau:

  • Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại cửa hàng;
  • Khách hàng đặt cọc tối thiểu 300.000đ (đối với máy có giá trị dưới 10 triệu) và 500.000đ (đối với máy có giá trên 10 triệu);
  • Thời gian giữ máy: 20 ngày. Quý khách có quyền thay đổi 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày;
  • Đại Phong sẽ bảo quản máy cho quý khách, đảm bảo nguyên trạng từ khi khách đặt cọc đến khi lấy máy;
  • Trong 20 ngày, khách hàng vui lòng quay lại lấy máy và thanh toàn phần còn lại của giá trị đơn hàng.

Lưu ý:

  • Tiền đặt cọc sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy.
  • Khách hàng có quyền rút cọc, hủy đơn hàng trong vòng 3 ngày (72 giờ)
  • Nếu trong vòng 20 ngày khách hàng không đến lấy máy, Đại Phong sẽ có quyền bán chiếc máy khách đã cọc và không hoàn lại tiền đặt cọc.
  • Laptopdaiphong có trách nhiệm đảm bảo nguyên trạng máy khách hàng đã đặt: ngoại hình, cấu hình, serial-imei.